quadrat
| | quadrada

Accessory
Etimologia: del ll. quadratus, -a, -um, íd. 1a font: s. XIV, Eiximenis
Body
  1. adjectiu En forma de quadrat. Duia una medalla quadrada.
  2. masculí geometria Quadrilàter amb els quatre costats iguals i els quatre angles iguals rectes.
  3. quadrat llatí estadística Taula quadrada que permet d’ordenar les observacions d’un experiment, com també de controlar-ne les causes de la variabilitat.
  4. quadrat màgic esoterisme Ordenació quadrada de nombres enters en què cada fila, cada columna i cada diagonal tenen la mateixa suma.
 1. adjectiu per extensió Dit de la superfície prismàtica en forma de quadrat. Una torre quadrada.
 2. adjectiu figuradament De quatre cares aproximadament iguals, tan ample com llarg i alt. Era un home cepat de cara quadrada.
 3. àlgebra
  1. adjectiu Dit de la matriu que té el mateix nombre de files que de columnes.
  2. quadrat perfecte Quadrat d’un binomi, donat per una expressió del tipus a2+2ab+b2, que és igual a (a+b) 2.
 4. masculí anatomia animal Os de cartílag de l’esplancnocrani que experimenta una notable reducció al llarg de l’escala filogenètica dels vertebrats.
 5. masculí construcció Peça de gruix i llargària suficients per a servir de biga d’un sostre.
 6. adjectiu escriptura
  1. Dit de la forma d’escriptura capital reservada a les inscripcions llatines clàssiques fins al segle VI, i també de la forma capital elegant dels còdexs luxosos a partir del segle VI.
  2. Dit de l’actual escriptura hebraica, no cursiva, derivada de l’arameu.
 7. masculí geometria Distància angular de 90°.
 8. masculí heràldica Figura que representa un quadrat.
 9. matemàtiques
  1. adjectiu Elevat al quadrat o a la segona potència.
  2. adjectiu Dit del nombre que és el quadrat d’un enter.
  3. adjectiu Dit de l’arrel d’índex 2.
  4. masculí Segona potència d’un nombre o d’una quantitat.
 10. música
  1. adjectiu Dit de la notació gregoriana tradicional que escrivia el punctum i la virga en forma quadrada.
  2. femení Figura de nota musical de forma quadrada.
 11. masculí tipografia Peça de metall que té el cos de la lletra, l’alçada dels espais i l’amplada variable, igual o superior a un quadratí i mig, emprada per a completar les ratlles curtes o col·locada entre les lletres quan hom les vol molt separades.