quadrinet
| | quadrineta

Accessory
[Abans de l’Ortografia de l’IEC del 2017 s’escrivia quadrinét -a]
Body
masculí i femení El fill, la filla del rebesnet o de la rebesneta.