quaresma

Accessory
Etimologia: del ll. td. quadragēsĭma (dies) ‘dia quarantè (abans de Pasqua)’ 1a font: s. XII, Hom.
Body
femení cristianisme Període de quaranta dies que, en el cicle de l’any litúrgic cristià, precedeix la festa de Pasqua.