quatre-cents
| | quatre-centes

Accessory
Etimologia: de quatre i cent1 1a font: 1469
Body
  1. adjectiu Quatre vegades cent. Quatre-centes cadires.
  2. adjectiu i masculí i femení [invariable: quatre-cents] Que fa quatre-cents; quatre-centè. La pàgina quatre-cents. La quatre-cents de la llista.
  3. masculí
    1. El nombre quatre-cents, 400.
    2. per extensió Cosa designada amb el nombre quatre-cents.
  4. masculí i femení Les quatre-centes primeres.