quirat

Accessory
Etimologia: de l’àr. qîrât, íd., i aquest, del gr. kherátion ‘unitat de pes’ 1a font: 1315
Body
  masculí
 1. història i numismàtica
  1. Antiga moneda aràbiga, equivalent a la vint-i-quatrena part d’una unça.
  2. Antiga moneda catalana d’argent, del segle XIII, còpia de la moneda aràbiga corresponent.
 2. metrologia
  1. Unitat de mesura en què hom expressa la llei dels aliatges d’or, consistent en un vint-i-quatrè d’aquest aliatge en or fi. Or de vint-i-dos quirats.
  2. Unitat de pes emprada en joieria, equivalent a 0,232 g.