racisme

Accessory
Etimologia: de raça
Body
    masculí
  1. sociologia i ciències polítiques Doctrina que propugna la desigualtat de les races humanes i en virtut de la qual hom justifica el fet que certes races o cultures siguin sotmeses a explotació econòmica, a segregació social o àdhuc a destrucció física.
  2. Actitud o comportament inspirats en aquesta doctrina.