raïl [o rail]2

Accessory
[Abans de l’Ortografia de l’IEC del 2017 s’escrivia només rail]

Partició sil·làbica: ra_ïl, rail
Etimologia: de l’angl. rail, íd., manlleu del fr. ant. raille, reille ‘barra’, del ll. regŭla ‘regla, barra’
Body
masculí ferrocarrils i tecnologia Carril.


Vegeu també:
raïl1