raïl1

Accessory
Partició sil·làbica: ra_ïl
Etimologia: del ll. radix, -īcis, íd., que donà raïu i, per ultracorrecció, raïl 1a font: s. XIII
Body
femení dialectal antigament arrel 1 i 2.


Vegeu també:
raïl2