ras1

Accessory
Etimologia: del nom d’Arràs, població francesa on es fabricava aquesta tela 1a font: 1187
Body
    masculí indústria tèxtil
  1. Setí.
  2. drap de ras antigament Tela de seda lluent que a l’edat mitjana era fabricada a la ciutat d’Arràs (Artois).  3. Vegeu també:
    ras2
    ras3