rebel·lió

Accessory
Partició sil·làbica: re_bel_li_ó
Etimologia: de rebel 1a font: c. 1400
Body
    femení
    1. Acció de rebel·lar-se;
    2. l’efecte.
  1. dret penal Delicte comès pels qui s’alcen en armes contra un govern constituït.