rebost

Accessory
Etimologia: del ll. reposĭtus (repostus), part. de reponĕre ‘desar, emmagatzemar, amagar’; el mot començà per aplicar-se a les provisions reservades i d’aquí passà a significar el lloc de desar-les 1a font: 1309
Body
    masculí
  1. Lloc d’una casa, d’una nau, etc., on hom guarda els comestibles.
  2. Provisió de comestibles que hom guarda en una casa, una nau, etc.