refinat
| | refinada

Accessory
Etimologia: de refinar 1a font: 1803, DEst.
Body
    adjectiu
  1. Extremament fi, depurat, exquisit.
  2. Dit del suplici fet cercant la manera d’infligir el màxim de dolor.