refrigerar

Accessory
Etimologia: del ll. refrigerare, íd. 1a font: 1460, Roig
Body
    verb transitiu refrigeració
  1. Refredar mitjançant l’ús de màquines frigorífiques.
  2. Sotmetre un producte, una matèria, a refrigeració.