relaxant

Accessory
Etimologia: del ll. relaxans, -ntis, participi pres. de relaxare ‘relaxar’ 1a font: s. XV, Cauliach
Body
  1. adjectiu Que relaxa.
  2. adjectiu i masculí farmàcia, indústria farmacèutica Dit del medicament emprat per a disminuir el to dels músculs esquelètics per blocatge dels impulsos dels nervis somàtics motors o per depressió de les neurones del sistema nerviós central.