remolatxa

Accessory
Etimologia: probablement de l’it. remolaccio ‘rave silvestre’, una altra hortalissa semblant, del ll. armoracium, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
femení horticultura Bleda-rave.