ren-

Body
Forma prefixada del mot llatí ren, renis, que significa ‘ronyó’. Ex.: renina.