rentable

Accessory
Compareu: rendible
Etimologia: de rentar
Body
adjectiu Que pot ésser rentat. Un empaperat rentable.