repetir

Accessory
Etimologia: del ll. repetĕre, íd., der. de petĕre ‘dirigir-se vers; demanar’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  verb
  1. transitiu Dir de nou allò que hom ja ha dit. Repetir un mot, una pregunta, una acusació.
  2. transitiu antigament Repassar (la lliçó).
  3. transitiu Fer que una cosa s’esdevingui, ocorri, aparegui, de nou. Repetir un joc de mans. Repetir la projecció d’una escena d’un film.
  4. transitiu ensenyament Tornar a fer (un curs o una assignatura). Hauré de repetir primer de batxillerat.
  5. pronominal La tornada es va repetint després de cada estrofa. El terratrèmol es repetí tres vegades.
  6. repetir les hores (un rellotge) Tornar a tocar les hores un rellotge de repetició.
 1. transitiu Dir o fer allò que un altre ha dit o fet. No faig més que repetir el que el director m’ha dit. Repetia els gestos del seu pare.
 2. pronominal Dir sempre el mateix.
 3. intransitiu Tornar a esdevenir-se un atac, una febre, una malaltia o un accident. Cada tres dies li repeteix l’atac.
 4. intransitiu Tornar a servir-se, prendre més d’un mateix menjar. He repetit de gelat dues vegades. Si t’agrada la pizza, pots repetir.
 5. intransitiu Tornar a la boca el gust d’una beguda, d’una menja, encara no païda. L’all repeteix molt.