retard

Accessory
Etimologia: de retardar
Body
  masculí
 1. Fet de retardar-se. El tren ha arribat amb retard. Un retard de dues hores.
 2. electrònica i telecomunicacions Diferència de temps existent entre el senyal de sortida i el d’entrada en un sistema de transmissió, un amplificador, un dispositiu, un circuit, etc.
 3. evolució, evolucionisme Desaparició progressiva en l’escala filogenètica d’un òrgan que originalment es desenvolupa tant en la vida embrionària com en l’adulta i que gradualment en l’escala evolutiva esdevé vestigial i acaba desapareixent en ambdues fases.
 4. música Procediment de l’harmonia clàssica que prolonga una o més notes d’un acord sobre l’acord següent, que es retarda.
 5. motors
  1. angle de retard Angle que formen l’eix de la manovella i el del pistó d’un motor en el moment d’acabar l’entrada de l’aire o de la mescla combustible.
  2. retard d’una vàlvula Disposició de les vàlvules d’aspiració i d’escapament, en els motors de combustió interna, de manera que l’inici del seu tancament sigui posterior al punt mort inferior i al superior, respectivament.
 6. de retard armament i explosius Dit dels projectils, les bombes, etc., d’efecte retardat.
 7. retard genètic genètica Desfasament generacional que existeix en els nivells genètics dels diferents estrats d’una piràmide de selecció a l’hora de difondre la millora genètica.
 8. retard mental psicologia Funcionament intel·lectual general per sota del nivell normal a una edat determinada.