retribució

Accessory
Partició sil·làbica: re_tri_bu_ci_ó
Etimologia: del ll. retributio, -ōnis, íd. 1a font: s. XV, Curial
Body
  femení
  1. Acció de retribuir;
  2. l’efecte.
 1. economia
  1. Acció de retribuir, de pagar una prestació.
  2. Acció de retribuir els diferents agents econòmics durant un període de temps determinat.
 2. Paga d’un servei.