rial1

Accessory
Partició sil·làbica: ri_al
Etimologia: de riu
Body
    masculí
  1. rieral 1.
  2. esports En les curses de cavalls, obstacle format per una barrera seguida d’un fossat d’aigua poc profund.  3. Vegeu també:
    rial2