rierol

Accessory
Partició sil·làbica: ri_e_rol
Etimologia: de riera 1a font: s. XX, Ruyra
Body
masculí Petit corrent natural d’aigua.