riurau

Accessory
Partició sil·làbica: riu_rau
Etimologia: variant valenciana de l’àr. reduplicat rafraf, de raff (v. ràfec), a través d’una pronúncia vg. ref-raf, amb -f sonoritzada
Body
    masculí
  1. etnografia Edifici de planta baixa, cobert de teula, en un o dos vessants, amb arcs a un costat que permeten amplament la ventilació, destinat a aixoplugar-hi els canyissos de les panses posades a assecar. És característic de la Marina.
  2. per extensió Tipus d’habitatge dispers i d’estiueig.