romànic
| | romànica

Accessory
Etimologia: de romà1
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent als pobles colonitzats pels romans.
  2. masculí art Art romànic.
  3. art romànic art Art desenvolupat després de la sedimentació de les nacionalitats europees occidentals despreses de la descomposició de l’imperi Carolingi (segles X-XIII).
  4. llengües romàniques lingüística Llengües derivades del llatí parlat, anomenat vulgar, no del llatí clàssic: romanès, dàlmata, italià, sard, retoromànic, francès, francoprovençal, occità, català, castellà, gallec i portuguès; són també dites neollatines.