rosa

Accessory
Etimologia: del ll. rŏsa, íd. 1a font: 1249
Body
 1. femení botànica i jardineria
  1. Flor del roser.
  2. rosa albardera Peònia.
  3. rosa de Jericó Planta herbàcia anual de la família de les crucíferes (Anastatica hierochumtica), de fulles ovals i dentades, flors blanques en raïms petits i fruits en silícula.
 2. figuradament
  1. estar sobre un llit de roses Estar en una situació molt plaent.
  2. fresc com una rosa D’aspecte sanitós, jovenívol.
  3. no hi ha roses sense espines No hi ha plaer o felicitat que no porti aparellada alguna pena.
  4. tenir una rosa a cada galta Tenir les galtes vermelles, enceses.
 3. color de rosa figuradament D’aspecte molt plaent. Els joves ho veuen tot de color de rosa.
 4. femení
  1. Nom de diferents objectes en forma de rosa.
  2. alimentació, indústries alimentàries Roseta.
  3. arquitectura Rosassa.
  4. diamant rosa joieria Diamant tallat pla per sota i amb facetes per sobre.
  5. rosa del desert mineralogia Agregat cristal·lí de guix, en el qual les làmines de creixement adopten formes de rosa.
  6. rosa dels vents climatologia i meteorologia Diagrama utilitzat en meteorologia i climatologia per a resumir les observacions dels vents, recollides durant un període de temps llarg.
  7. rosa dels vents nàutica Cercle dividit en trenta-dues parts iguals que indiquen els quatre punts cardinals i vint-i-vuit d’intermedis, és a dir, els trenta-dos rumbs de l’horitzó, sobre el qual són efectuades les indicacions de les agulles nàutiques. És anomenada també rosa nàutica.
  8. rosa d’or catolicisme Figura de rosa d’or que el papa beneeix el quart diumenge de Quaresma i tramet com a do a algun sobirà o a certs santuaris.
  9. rosa heràldica heràldica Representació de la rosa sense tija, ordinàriament amb cinc pètals, cinc sèpals o brins entre ells i el botó.
 5. femení patologia
  1. Rubèola.
  2. dialectal Xarampió.
  1. masculí Color de rosa, vermell clar.
  2. adjectiu invariable De color de rosa. Portava unes faldilles rosa.
  3. adjectiu invariable figuradament Plaent, suau, dolç. Una vida rosa.
  4. novel·la rosa literatura Gènere novel·lístic caracteritzat pel seu caràcter sentimentalista i ple de sensibleria, sobre els problemes amorosos d’una parella, que es resolen sempre en un final feliç.