rugós
| | rugosa

Accessory
Etimologia: del ll. rugosus, -a, -um, íd. 1a font: 1888, DLab.
Body
adjectiu Que té la superfície plena d’arrugues, de petites prominències separades per solcs fins. Una pell rugosa i aspra.