sanar

Accessory
Homòfon: senar
Etimologia: del ll. sanare, íd.; el sentit de ‘castrar’ prové de la concepció popular que els animals castrats, sobretot el porc i la truja, donen carn més bona i abundant 1a font: s. XIV, Llull
Body
    verb medicina
  1. intransitiu Guarir.
  2. transitiu Castrar.