sauna

Accessory
Partició sil·làbica: sau_na
Etimologia: del finès sauna, íd.
Body
    femení
  1. Bany de vapor a molta temperatura (60°-80°), propi dels pobles escandinaus, que hom practica comunitàriament dins una cambra (o cabanya) de fusta de bedoll (apta per a l’absorció i la transsudació del vapor), en un ambient caldejat per una estufa.
  2. Establiment on hom practica la sauna.
  3. Habitació equipada per a la pràctica de la sauna.