següent

Accessory
Partició sil·làbica: se_güent
Etimologia: del ll. sequens, -ntis, íd., participi pres. de sequi ‘seguir’ 1a font: s. XIV, Muntaner
Body
adjectiu [abreviatura s., seg.] Que segueix, que ve darrere d’un altre. La pàgina següent. El dia següent.