seleccionar

Accessory
Partició sil·làbica: se_lec_ci_o_nar
Etimologia: de selecció
Body
verb transitiu Sotmetre a selecció, fer una selecció. Va seleccionar els millors jugadors.