senador
| | senadora

Accessory
Homòfon: sanador
Etimologia: del ll. senator, -ōris, íd. 1a font: s. XIII, Vides
Body
masculí i femení Membre d’un senat.