sensible

Accessory
Etimologia: del ll. sensibĭlis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  adjectiu
  1. fisiologia animal i psicologia Capaç d’ésser percebut pels sentits. El món sensible. Un canvi tan lleu no és sensible.
  2. figuradament Que hom pot observar, que no passa desapercebut. Això ja és una millora sensible.
  3. figuradament Que és de doldre, digne d’ésser lamentat. Ha estat una pèrdua molt sensible.
  4. nota sensible (o simplement sensible) música Dit del setè grau de l’escala a causa de la seva tendència a ascendir cap a la tònica.
  1. fisiologia animal i psicologia Dotat de sensibilitat. Els animals són éssers sensibles. Un cavall molt sensible a l’esperó.
  2. psicologia Que fàcilment es deixa dur pels sentiments. És massa sensible als elogis. Té un cor sensible.
  3. figuradament Que es modifica segons els agents o les influències exteriors. Una placa fotogràfica molt sensible.