sergent
| | sergenta

Accessory
Etimologia: del fr. sergent, íd., del ll. serviens, -ntis ‘servent’ 1a font: 1630
Body
    masculí i femení
  1. organització militar A l’exèrcit espanyol, grau militar, entre els oficials i la tropa, l’inferior del cos de sotsoficials i al qual correspon el comandament d’un escamot o peça d’artilleria.
  2. sergent major història militar
    1. A l’edat moderna, oficial que exercia part del comandament de la gent quan era cridada a sometent.
    2. Títol donat a Tortosa, a l’edat moderna, al procurador tercer quan exercia el seu comandament en la milícia municipal.
    3. Oficial de guerra, subordinat al coronel o conseller en cap, que a Barcelona comandava les capitanies de la Coronela o milícia local urbana.