sexe

Accessory
Etimologia: del ll. sexus, íd. 1a font: 1515
Body
  masculí
 1. biologia, genètica i dret Conjunt de modalitats bioquímiques, fisiològiques i orgàniques que polaritzen els individus d’una mateixa espècie en mascles i femelles, de manera que entre ells esdevé possible, pels adequats processos de conjugació o fecundació, una periòdica modificació de la informació genètica.
 2. Genitals externs del mascle i la femella.
 3. Sexualitat, exercici de l’activitat sexual.
  1. Conjunt d’individus de l’un o de l’altre sexe. S’admeten socis d’ambdós sexes.
  2. el bell sexe (o el sexe dèbil) [ús discriminatori basat en estereotips de gènere] Les dones.
  3. el sexe fort [ús discriminatori basat en estereotips de gènere] Els homes.