sida

Accessory
Etimologia: acrònim de Síndrome d’ImmunoDeficiència Adquirida
Body
femení patologia Malaltia infecciosa, causada per un o més virus, que cursa amb una profunda alteració de la immunitat cel·lular, la qual afavoreix la instauració d’altres infeccions i de malalties de pronòstic clínic greu.