sine qua non*

Accessory
Pronúncia: sinekwánòn
Etimologia: [locució llatina]
Body
locució adjectiva Expressió que significa ‘sense la qual no’, aplicada a un tipus de condició per indicar que és imprescindible, que sense la qual no es farà una cosa.