sismòmetre

Body
masculí metrologia Aparell per a mesurar la força d’un sisme, independentment de la seva durada.