sobretaula

Accessory
Partició sil·làbica: so_bre_tau_la
Etimologia: de taula 1a font: 1575, DPou.
Body
  1. masculí Cobretaula.
  2. femení Temps que hom resta a taula després de menjar. Estar de sobretaula. Fer una sobretaula molt llarga.