solanàcies

Accessory
Partició sil·làbica: so_la_nà_ci_es
Body
    femení botànica
  1. plural Família de personades constituïda per plantes herbàcies o llenyoses, riques en alcaloides, de fulles simples, flors pentàmeres amb el calze persistent i fruits en baia o en càpsula.
  2. singular Planta de la família de les solanàcies.