solera

Accessory
Etimologia: de sòl 1a font: 1868, DLCo.
Body
    femení
  1. construcció
    1. Sostre pla, format per dos o tres gruixos de rajols posats horitzontalment, sense fer revoltó.
    2. Jàssera, peça plana, etc., posada horitzontalment per tal de sostenir altres peces horitzontals, verticals o inclinades.
  2. oficis manuals Mola inferior d’un molí fariner, olier, etc.
  3. tecnologia Sòl, part inferior refractària dels forns de reverber, dels vidriers, etc., on és disposat el material que hom vol fondre o escalfar o on descansen els gresols.
  4. transports Post o estora que forma el fons del carro, per damunt del bossat, tapant-lo.