somera

Accessory
Etimologia: amb el masc. ant. i dial. somer, der. de l’ant. soma ‘càrrega’ (v. somada), aplicat primer a bèsties de càrrega equines en general i després especialment a la femella de l’ase 1a font: s. XII
Body
    femení
  1. zoologia Ase femella.
  2. ictiologia Castanyoleta.