sotsoficial
| | sotsoficiala

Accessory
Partició sil·làbica: sots_o_fi_ci_al
Etimologia: de oficial
Body
masculí i femení organització militar Membre del cos de l’exèrcit inferior al dels oficials i superior al de la tropa.