soviet

Accessory
Partició sil·làbica: so_vi_et
Body
    masculí història
  1. A la Rússia tsarista, cadascun dels consells obrers creats durant la revolució del 1905.
  2. A l’URSS, assemblea política legislativa.