subratllar

Accessory
Partició sil·làbica: sub_rat_llar
Etimologia: de ratllar
Body
    verb transitiu
  1. Traçar una ratlla sota un text o una part d’aquest. Subratlla aquesta frase, que és important.
  2. figuradament Recalcar. L’orador subratllà la importància de la llei nova.