successiu
| | successiva

Accessory
Partició sil·làbica: suc_ces_siu
Etimologia: del ll. td. successīvus, -a, -um, íd. 1a font: 1384
Body
    adjectiu
    1. Relatiu a la successió d’una cosa.
    2. drets successius dret civil Drets successoris.
    1. Dit de les coses que se succeeixen les unes a les altres.
    2. Consecutiu.