sufisme

Accessory
Homòfon: sofisma
Body
masculí islamisme Moviment asceticomístic de l’islam, considerat tradicionalment heterodox, que cerca la unió mística, sota el guiatge d’un mestre.