taciturn
| | taciturna

Accessory
Etimologia: del ll. taciturnus, -a, -um, íd. 1a font: s. XV
Body
    adjectiu
  1. Habitualment silenciós.
  2. Que defuig la conversa. Una persona taciturna. Un caràcter taciturn.