tafanejar

Accessory
Etimologia: de tafaner 1a font: 1839, DLab.
Body
    verb transitiu
  1. Exercir algú la seva curiositat en coses que no li haurien d’importar, en afers d’altri. Ho tafaneja tot.
  2. usat absolutament Tafanejaven tot el dia.