tardor

Accessory
Etimologia: del ll. tardatio, -ōnis ‘acció de tardar’, que donà l’occidental tardaó, convertit en tardor per influx del sufix de mots abstractes -or, alteració consolidada amb els der. tardorada, tardorejar, tardorenc 1a font: 1575, DPou.
Body
femení Estació de l’any, entre l’estiu i l’hivern, que, a l’hemisferi nord, comença el 23 de setembre, a l’equinocci de tardor, i acaba el 21 de desembre, al solstici d’hivern, i a l’hemisferi sud comença el 21 de març i acaba el 21 de juny.