tarifa

Accessory
Etimologia: de l’àr. taʿrîfa, íd., der. de ʿarraf ‘donà a conèixer’ 1a font: 1315
Body
femení [abreviatura t.] economia Preu estipulat, presentat generalment en forma de taula o catàleg, per determinats serveis, drets a pagar, imposts, etc.